Privacyverklaring van de website

INTRODUCTIE

Quadient en zijn dochterondernemingen ('Quadient', 'Wij', 'Onze' of 'Ons') doen er alles aan om uw privacy te respecteren. We erkennen dat wanneer u ervoor kiest om ons persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken, u erop vertrouwt dat wij daar op een verantwoorde manier mee omgaan.  

Daarom hebben we deze Privacyverklaring voor de Website van Quadient (ook wel de 'Privacyverklaring') gepubliceerd om u te informeren over de manier waarop we gegevens van bezoekers aan Quadient.com en bepaalde andere websites die beheerd worden door Quadient (samen 'sites') verzamelen, gebruiken en openbaar maken. In deze Privacyverklaring wordt ook uitgelegd welke privacyrechten u heeft met betrekking tot deze verwerking. 

'Persoonlijke informatie' of 'persoonsgegevens', zoals gebruikt in deze Privacyverklaring, betekent informatie die betrekking heeft op een individu dat geïdentificeerd is of kan worden. Dit kan bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, zakelijke contactgegevens of andere informatie zijn die is verzameld tijdens uw interacties met ons via onze websites of op evenementen. Voor meer informatie over de soorten informatie die we over u kunnen verwerken, kijkt u bij het onderdeel  'Welke informatie verzamelen we'. 

 
WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Neopost SA, actief onder de commerciële naam Quadient, en verbonden entiteiten zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. 

 
WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Soms kunnen we u vragen om ons vrijwillig persoonlijke gegevens te verstrekken. Meestal vragen we dit wanneer u zich registreert voor een online service of in verband met een online transactie. Meer bekijken  

Persoonlijke informatie verzameld door Quadient kan, zonder zich daartoe te beperken, het volgende omvatten:  

 • Identiteitsgegevens zijn voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificator en titel. 
 • Contactgegevens zijn factureringsadres, e-mailadres en telefoonnummers. 
 • Financiële gegevens zijn details van de bankrekening en betaalkaart. 
 • Transactiegegevens zijn details over betalingen aan en van u en andere details of andere aanbiedingen die u van ons heeft gekocht. 
 • Technische gegevens zijn IP-adres (Internet Protocol), uw inloggegevens en andere gegevens op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. 
 • Gebruiksgegevens zijn navigatie van de website, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op vragenlijsten.  
 • Marketing- en communicatiegegevens zijn uw voorkeuren inzake marketingcommunicatie van ons en derden en uw communicatievoorkeuren.
 • We verzamelen, gebruiken en delen ook Geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden bij wet niet als persoonlijke gegevens beschouwd aangezien ze uw identiteit niet rechtstreeks of onrechtstreeks openbaren. We kunnen uw Gebruiksgegevens bijvoorbeeld aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat een specifieke functie op de website gebruikt. Als we Geaggregeerde gegevens echter combineren met of koppelen aan uw persoonlijke gegevens zodat ze u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren, dan behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die gebruikt zullen worden overeenkomstig deze Privacyverklaring. 
 • Geaggregeerde gegevens en Google Analytics 

Quadient gebruikt Google Analytics, een service voor webanalyse door Google, Inc. Google gebruikt, namens de beheerder van deze website, deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen over activiteit op de website en om andere services in verband met activiteit op de website en internetgebruik te leveren aan de beheerder van de website. Het IP-adres dat Google Analytics verschaft in het kader van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. 

U kunt zich op elk moment verzetten tegen de verzameling en opslag van gegevens, met werking voor de toekomst. Klik hier voor meer informatie over de Servicevoorwaarden voor Google Analytics. 

Hier vindt u het privacybeleid voor Google Analytics. 

We kunnen niet-persoonlijke informatie ter beschikking stellen van derden, zoals het aantal unieke bezoekers op onze website of het traject dat gebruikers meestal afleggen wanneer ze onze website bezoeken.

Cookies
We kunnen persoonlijke informatie over u opslaan in cookies (bestanden die we naar uw computer of andere gebruikte apparaten sturen), die we kunnen raadplegen wanneer u in de toekomst onze sites bezoekt. Als u cookies die al op uw computer staan wilt verwijderen, ga dan naar ons centrum voor cookievoorkeuren. Als u onze cookies verwijdert of toekomstige cookies uitschakelt, kan dit betekenen dat u bepaalde delen of functies van onze sites niet meer kunt gebruiken.

Gevoelige persoonlijke informatie 
We vragen u om ons geen gevoelige persoonlijke informatie te sturen of deze met ons te delen, bijvoorbeeld: door de overheid uitgegeven identiteitsbewijzen, informatie m.b.t. ras of etnische afkomst, politieke overtuigingen, religie of andere overtuigingen, gezondheids-, genetische of biometrische gegevens, strafrechtelijk verleden of vakbondslidmaatschap. 

Informatie van kinderen 
Quadient verzamelt of vraagt niet bewust informatie van kinderen jonger dan 13. Als u jonger dan 13 bent, verstuur ons dan geen persoonlijke informatie over uzelf. Indien we vernemen dat we persoonlijke informatie van een kind jonger dan 13 hebben verzameld zonder toestemming van de ouders, dan verwijderen we die informatie zo snel mogelijk. Als u meent dat we informatie van of over een kind jonger dan 13 hebben, neem dan contact met ons op via het aanvraagformulier voor toegang. 

 

HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?

Commerciële en zakelijke doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken zoals beschreven in dit onderdeel.

In de volgende paragrafen worden de doeleinden beschreven waarvoor Quadient uw persoonlijke informatie gebruikt.  

 • Als u iets aanvraagt bij Quadient, zoals een product of dienst, teruggebeld worden of specifieke marketingmaterialen, dan gebruiken We de persoonlijke informatie die u verschaft voor de verwerking en levering van uw bestellingen.  
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om ondersteuning te bieden bij producten of diensten die u bij ons heeft aangeschaft, bijvoorbeeld om u op de hoogte te brengen over een update of oplossing. We kunnen uw informatie combineren met informatie uit andere interacties om meer nuttige suggesties te doen met betrekking tot productondersteuning. 
 • Wanneer we u registreren als een nieuwe klant of u deelneemt aan een wedstrijd of promotie, dan kunnen we uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken om het programma te beheren en winnaars op de hoogte te brengen.
 • We streven ernaar om de inhoud en functies van onze sites voortdurend te verbeteren. Daartoe kunnen we patronen in klantverkeer en sitegebruik analyseren om het ontwerp en de indeling van onze site te verbeteren en inhoud te bieden die interessant is voor u. 
 • Om onze relatie met u te beheren, zoals u op de hoogte brengen over wijzigingen in de voorwaarden van onze privacyverklaring of om u te vragen een vragenlijst in te vullen.  
 • Om de beveiliging van onze sites, netwerken en systemen te beheren. 
 • Om onze producten en diensten of verwante producten en diensten te verkopen en om gerichtere marketing- en salesactiviteiten aan te kunnen bieden. U ontvangt marketingcommunicatie van Quadient: 
 • als u informatie heeft aangevraagd;
 • als u een product of service heeft ontvangen;
 • als u ons uw gegevens heeft verschaft toen u informatie over een product, offerte of service heeft gevraagd;
 • als u zich geregistreerd heeft voor een promotie.

En als u zich in elk van deze gevallen niet heeft afgemeld voor marketingberichten.

 • U kunt ook marketingmaterialen ontvangen als u op een lijst staat die Quadient rechtmatig heeft verworven of als we uw informatie hebben ontvangen van een derde of collega. 
 • Promotionele aanbiedingen van ons: We kunnen uw Identiteits-, Contact-, Technische en Gebruiksgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat u wilt of nodig heeft, of wat interessant kan zijn voor u. Zo beslissen we welke producten, services en aanbiedingen relevant kunnen zijn voor u.  
 • Marketing door derden: Quadient deelt uw gegevens niet met derden voor hun eigen marketingactiviteiten. Indien dat ooit verandert, dan vragen we uw uitdrukkelijke toestemming voor we uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden delen met een bedrijf dat niet tot Quadient behoort. 
 • Afmelden: u kunt ons op elk moment vragen om u geen marketingberichten meer te sturen door contact met ons op te nemen via dit formulier. 
 • Om toepasselijke wetten en voorschriften na te leven

   
UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN

Quadient kan uw persoonlijke gegevens delen met dochterondernemingen en externe dienstverleners, overeenkomstig de wettelijke en contractuele verplichtingen van Quadient.

Delen binnen Quadient:  

 • Werknemers van andere entiteiten binnen Quadient hebben enkel toegang tot uw persoonlijke gegevens voor zover dit nodig is om het/de toepasselijke doel(en) te bereiken of hun functie uit te voeren.  

  Delen buiten Quadient:  
 • We kunnen, voor zakelijke doeleinden, persoonlijke gegevens delen met deze derden:
 • Derde dienstverleners die persoonlijke gegevens verwerken in naam van Quadient, bijvoorbeeld om creditcards en betalingen te verwerken, voor verzending en levering, om onze gegevens te beheren en bij te werken, e-mails te verzenden, voor onderzoek en analyse, om merk- en productpromoties te beheren en om bepaalde diensten en functies te leveren.  
 • Andere derden zoals wettelijk vereist om: (i) een verzoek van de autoriteiten, een uitvoeringsbevel, een gerechtelijk bevel of toepasselijke wetgeving na te leven; (ii) illegaal gebruik van de sites en apps van Quadient of schending van de gebruiksvoorwaarden en ons beleid voor de sites en apps te voorkomen; (iii) ons te verdedigen tegen vorderingen door derden; en (iv) mee te werken aan preventie van en onderzoek naar fraude (bv. vervalsing) (v) voor herorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of een andere terbeschikkingstelling van al onze activiteiten, activa of aandelen of een deel daarvan (ook met betrekking tot een faillissement of soortgelijke procedure)
 • Wanneer we beroep doen op derden voor de verwerking van persoonlijke gegevens, dan implementeren we redelijke contractuele en technische maatregelen die het gebruik van die gegevens beperken tot de doeleinden die zijn opgegeven door Quadient. 

   
OP WELKE GROND VERWERKEN WE INFORMATIE OVER U?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel wanneer dat bij wet is toegestaan.  

Voor persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld in de EU is de grond voor verwerking meestal de volgende: 

 • We moeten de overeenkomst die we met u zullen aangaan of zijn aangegaan uitvoeren;
 • Het is noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen en uw belangen en grondrechten wegen niet zwaarder door dan die belangen;
 • Om onze administratie bijgewerkt te houden, om adequaat met u te communiceren en om op uw verzoeken te reageren;
 • Om het gebruik van onze sites, producten en diensten te analyseren, ontwikkelen, verbeteren en optimaliseren, en om onze sites, netwerken en systemen veilig te houden; 
 • Wanneer we gevolg moeten geven aan een wettelijke of reglementaire verplichting zoals om te voldoen aan een dagvaarding of andere juridische procedure, of om een afmeldingsverzoek te verwerken;
 • Over het algemeen vormt toestemming voor ons geen juridische grond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de communicatie met u. U heeft het recht om uw toestemming voor marketing op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen  

   
WEBSITES DIE NIET VAN QUADIENT ZIJN BEZOEKEN

Gelinkte websites kunnen hun eigen privacyverklaring(en) hebben. Als u een gelinkte website bezoekt, dan raden we u ten zeerste aan om de privacyverklaring te lezen. 

Sites van Quadient kunnen links bevatten naar andere websites die onafhankelijk van Quadient werken. Gelinkte websites kunnen hun eigen privacyverklaring(en) hebben. Als u een gelinkte website bezoekt, dan raden we u ten zeerste aan om de privacyverklaring te lezen.  Informatie die u verschaft wanneer u een site bezoekt die niet onder de Site van Quadient valt, is onderworpen aan de privacyverklaringen op die website. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op websites die geen onderdeel of eigendom zijn van Quadient, het gebruik van die websites of de privacypraktijken van die websites. 

UW RECHTEN

UW RECHTEN: Afhankelijk van uw woonplaats heeft u privacyrechten voor de informatie die we over u verwerken. U kunt uw persoonlijke informatie raadplegen, corrigeren, verwijderen, beperken en vragen dat deze overdraagbaar wordt gemaakt. Meer bekijken 

Als u in de EU, Californië of een andere jurisdictie woont die u dit recht bij wet verschaft, dan heeft U het recht om te verzoeken dat we: (i) u toegang geven tot uw persoonlijke gegevens; (ii) uw persoonlijke gegevens corrigeren als deze onvolledig of onjuist zijn; (iii) uw persoonlijke gegevens verwijderen of beperken of (iv) vragen om uw persoonlijke informatie overdraagbaar te maken. Wanneer We uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, heeft u het recht om deze op elk moment in te trekken. U heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, onder andere door zich af te melden voor het gebruik voor directe marketingdoeleinden.   

Mogelijk heeft u aanvullende rechten overeenkomstig uw lokale wetgeving die van toepassing is op de verwerking. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om zich te verzetten tegen de verwerking op grond van uw specifieke situatie indien de verwerking van uw persoonlijke informatie onderworpen is aan de Algemene verordening gegevensbescherming ('AVG') van de EU en uw persoonlijke informatie om legitieme redenen wordt verwerkt.  

Recht om een klacht in te dienen 
Indien u meent dat onze verwerking van uw persoonlijke informatie niet voldoet aan de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, dan kunt u een klacht indienen: 

 • Rechtstreeks bij Quadient via dit formulier 
 • Bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. U vindt de naam en contactgegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Unie hier

   
WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN NEEMT QUADIENT?

Quadient neemt gepaste veiligheidsmaatregelen om de persoonlijke gegevens van onze gebruikers te beschermen.

Wanneer u bestellingen plaatst of uw accountinformatie bekijkt, zorgen we ervoor dat dat gebeurt op een beveiligde server. De beveiligde serversoftware versleutelt alle informatie die u invoert voor deze naar ons wordt verstuurd. Daarnaast gebruikt Quadient verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waaronder versleuteling en verificatietools, om uw persoonlijke gegevens veilig te houden. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt binnen beveiligde netwerken en zijn enkel toegankelijk voor een beperkt aantal personen met bijzondere toegangsrechten tot die systemen. 

Quadient is actief in 29 landen en persoonlijke informatie wordt wereldwijd verwerkt. Als persoonlijke informatie wordt overgedragen naar een ontvanger van Quadient in een land waar persoonlijke gegevens niet voldoende beveiliging genieten, dan neemt Quadient stappen om informatie over u voldoende te beschermen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat dergelijke overdachten onderworpen zijn aan de voorwaarden in de EU-model clausules. 

 

BEWARING VAN UW GEGEVENS

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor we ze verzamelen, tenzij de wet anders voorschrijft. 

Uw registratiegegevens worden bewaard zolang uw account actief is of dit nodig is om u diensten te leveren. Als u wilt verzoeken dat we uw registratiegegevens niet meer gebruiken om u diensten te leveren, neem dan contact met ons op via ons aanvraagformulier voor toegang.  

Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentieel risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken, of we die doeleinden kunnen bereiken op een andere manier en de toepasselijke wettelijke vereisten. 
 

WAT ALS ONZE PRIVACYVERKLARING WORDT GEWIJZIGD?

Deze Privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 15 februari 2020. We kunnen deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken. 

Van tijd tot tijd kunnen we deze Privacyverklaring bijwerken om veranderingen in ons beleid voor gegevensbeheer te weerspiegelen en om te voldoen aan onze wettelijke vereisten.  De gewijzigde Privacyverklaring wordt hier geplaatst samen met een nieuwe datum van herziening. We raden u aan om regelmatig te controleren op wijzigingen of updates. Als we een belangrijke wijziging aanbrengen in onze Privacyverklaring, dan plaatsen we gedurende 30 dagen een bericht bovenaan deze pagina. We gaan ervan uit dat u, door onze websites te blijven gebruiken na een dergelijke wijziging, deze heeft gelezen en begrijpt. 

GESCHILLENBESLECHTING

Heeft u klachten aangaande onze naleving van deze Privacyverklaring, neem dan eerst contact op met ons. We zullen klachten en betwistingen met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving onderzoeken en proberen op te lossen. 

U heeft ook het recht om een klacht neer te leggen bij een bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming indien u inwoner bent van een lidstaat van de Europese Unie of van Californië. 

CONTACT OPNEMEN

Heeft u een vraag over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via dit aanvraagformulier voor toegang. Uw bericht wordt doorgestuurd naar het juiste lid van het team voor gegevensprivacy van Quadient, zoals functionarissen voor gegevensbescherming of hun teamleden. 

Als u in Californië woont: 

Om uw rechten uit te oefenen zoals hierboven beschreven, stuurt u ons een verifieerbare aanvraag tot toegang door: 

 • Het  aanvraagformulier voor toegang te gebruiken 
 • Ons een e-mail te sturen op: PrivacyTeam@Quadient.com, of 
 • Ons te bellen op +1 800 636 7678

In uw verzoek moet u voldoende informatie verschaffen waarmee we redelijkerwijs kunnen verifiëren dat u de consument bent over wie we informatie hebben verzameld.

RECHTEN ONDER DE CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT (CCPA)

Onder de CCPA hebben inwoners van Californië bepaalde rechten m.b.t. hun persoonlijke gegevens, waaronder het recht op toegang, afmelding en verwijdering. Bekijk hier Onze CCPA-privacyverklaring.  

Toegangsrecht   

Als u in Californië woont, heeft u het recht om de openbaarmaking van bepaalde informatie over onze verzameling en/of ons gebruik van uw persoonlijke informatie in de voorbije 12 maanden op te vragen. U kunt een CCPA-toegangsverzoek indienen met een van de methodes beschreven in het onderdeel 'Contact met ons opnemen' hieronder. 

Recht op afmelding 

U heeft het recht om zich af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke informatie door bedrijven waar u zaken mee doet.  We verkopen uw persoonlijke informatie niet, en daarom staat er geen link 'Mijn persoonlijke informatie niet verkopen' op onze website.  

Recht om verwijdering te verzoeken  

U heeft het recht om te verzoeken dat we de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld en opgeslagen verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen. U kunt een CCPA-toegangsverzoek indienen met een van de methodes beschreven in het onderdeel 'Contact met ons opnemen' hieronder. Zodra we uw verifieerbare consumentenverzoek ontvangen en bevestigen, verwijderen we uw persoonlijke informatie uit onze bestanden (en vragen we onze dienstverleners om deze te verwijderen), tenzij er een uitzondering van toepassing is. 

Klik hier voor meer informatie over de CCPA.