Brukervilkår

Når du besøker Quadients nettsted («nettstedet»), godtar du («bruker», «du» «ditt») vilkårene og betingelsene i disse vilkårene for bruk («avtalen»).  Quadient forbeholder seg retten til å etter eget skjønn endre vilkårene i denne avtalen. Den endrede avtalen vil gjøres tilgjengelig på nettet og trer i kraft så snart den publiseres på Quadients nettsted. Brukernes kontinuerlige tilgang til Quadients nettsted etter at en endret avtale ble publisert, skal utgjøre brukerens aksept av og samtykke til disse endringene. Hvis brukeren ikke godtar vilkårene og betingelsene i denne avtalen eller en endret avtale, kan ikke brukeren besøke eller bruke Quadients nettsted for alle formål, og brukeren må øyeblikkelig avslutte en slik tilgang til og bruk av nettstedet. 

1. Presentasjon av nettstedet

Nettstedet er ment å gi informasjon om Quadient-gruppen og lenker til konsernets andre nettsteder. Nettstedet er eiendommen til Quadient sro, et Neopost SA-selskap. Neopost SA er et fransk aksjeselskap (société anonyme), med en aksjekapital på EUR 34 562 912 registrert i Nanterre Trade and Companies Registry under nummer 402 103 907, hvis registrerte kontor ligger på 42-46 avenue Aristide Briand - 92220 Bagneux, Frankrike . Neopost SA opererer under det kommersielle navnet "Quadient".  Kvadient markedsføringsteam er publiseringssjef.

2. Beskyttelse av opphavsrett, varemerker og særlige merker

Alle sider på nettstedet og nettstedet er beskyttet av opphavsrett og industriell opphavsrett og forordninger. Du kan vise, elektronisk kopiere, laste ned eller skrive ut alt eller deler av materialet på nettstedet, forutsatt at du ikke modifiserer eller sletter varemerker eller andre rettighetsbeskyttede merker som vises på slikt materiale. Når du viser, kopierer, laster ned eller skriver ut materiale på eller fra nettstedet, leveres dette til deg fra Quadient under en lisens som kan tilbakekalles. Quadient kan til enhver tid tilbakekalle en slik lisens uten varsel eller ansvar. Quadient beholder fullstendig eierskap over alle materialer og all tilknyttet opphavsrett.

Alt annet bruk av materialet på nettstedet, inkludert men ikke begrenset til modifisering, tilpasning, distribusjon, overføring, utøving, kringkasting, reproduksjon, publisering, lisensiering ved alle måter, omvendt utvikling, overføring eller salg av eller oppretting av derivative verk av alle materialer, informasjon, programvare, produkter eller tjenester fra nettstedet, uten skriftlig forhåndstillatelse, er forbudt. Quadient forbeholder seg retten til å treffe tiltak ved brudd på selskapets immaterielle rettigheter, deriblant rettslige tiltak.

3. Bildebeskyttelse

Bilder, videoer eller fotografier på nettstedet eies av Quadient og/eller brukes av Quadient med tillatelse av de respektive eierne. Bruken av disse bildene, videoene eller fotografiene er forbudt uten Quadients skriftlige forhåndsgodkjenning. Uautorisert bruk kan medføre brudd på opphavsrett, rett til bruk av et bilde, personlige rettigheter eller andre lover og forskrifter i tilknytning til markedsføring og kommunikasjon.

4. Bruk av nettstedet

Quadient er ikke ansvarlig for tap som følge av besøk eller bruk av nettstedet, inkludert dets forringelse, avbrudd eller endring eller virus som kan infisere datamaskinen din eller annen eiendom. Selv om Quadient iverksetter rimelige tiltak for å oppdatere informasjonen på nettstedet, kan ikke selskapet holdes ansvarlig for feil eller mangler.

5. Skadesløshet

Du skal forsvare, holde uskyldig og frita Quadient, dets datterselskaper, konsernledere, direktører, ansatte, representanter, lisensgivere og enhver person som deltar i opprettelse, produksjon og distribusjon av nettstedet fra krav, ansvar, kostnader, inkludert advokatsalærer, som oppstår som følge av brudd på vilkårene og betingelsene for bruk eller tilgang eller bruke av nettstedet som beskrevet i denne avtalen og materiale på nettstedet.

6. Ansvarsbegrensning

ALL INFORMASJON SOM LEVERES PÅ QUADIENT-NETTSTEDET LEVERES «SLIK DEN ER» MED FEIL UTEN UTTRYKKELIGE ELLER STILLTIENDE GARANTIER AV NOE SLAG. QUADIENT OG SELSKAPETS LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG ALLE UTTRYKKELIGE ELLER STILLTIENDE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE ELLER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV HANDEL, BRUK ELLER HANDELSPRAKSIS. QUADIENT OG QUADIENTS LEVERANDØRER HAR IKKE ANSVAR FOR INDIREKTE, SPESIELLE, KONSEKVENSMESSIGE ELLER UFORUTSETTE SKADER, INKLUDERT UTEN BEGRENSINGER TAPT FORTJENESTE ELLER INNTEKT, KOSTNADER FOR ERSTATTEDE VARER, TAP ELLER SKADE PÅ DATA SOM FØLGE AV BRUKEN AV ELLER AT DET IKKE ER MULIG Å BRUKE QUADIENT-NETTSTEDET ELLER QUADIENT-PRODUKTER ELLER -TJENESTER, OG SKADER SOM OPPSTÅR FRA BRUK AV ELLER STOLING PÅ INFORMASJONEN, OGSÅ HVIS QUADIENT ELLER DETS LEVERANDØRER BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. 

7. Lenker til andre nettsteder

Quadient leverer lenker fra nettstedet sitt til andre tilknyttede og ikke-tilknyttede nettsteder. Disse nettstedene er uavhengige av nettstedet. Quadient verken redigerer eller kontrollerer disse nettstedene. Lenkene til disse nettstedene utgjør ingen støtte av eller samarbeid mellom Quadient eller slike nettsteder. Derfor er Quadient ikke ansvarlig for tilgjengeligheten, innholdet, produktene, markedsføringen eller materialer som presenteres på slike nettsteder. Tilknyttede eller ikke-tilknyttede nettsteder er underlagt sine egne vilkår og betingelser for bruk, samt personvernerklæringer.

8. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Nettstedet drives av Quadient, som er registrert i Frankrike. Quadient styres av franske lover, og franske domstoler har eksklusiv jurisdiksjon dersom en tvist skulle oppstå i forbindelse med denne avtalen. Nettstedets brukere fra utenfor Frankrike skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter.

9. Tilgang til nettstedet

Quadient forbeholder seg retten til å etter eget skjønn og uten varsel modifisere, suspendere eller avbryte tilgang til alle eller deler av nettstedet, inkludert men ikke begrenset til modifisering av innhold, bruk av innhold eller tilgjengelighetstider. Når du bruker nettstedet, bekrefter og godtar du at du alene er ansvarlig for kjøp og bruk av Internett-tilgang eller nettutstyr og programmer.

10. Forbudt oppførsel

Quadient WebSite skal ikke brukes til å legge ut eller overføre noe støtende, skadelig, ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, fornærmende, hatefullt, provoserende, diskriminerende, pornografisk eller profant materiale eller noe materiale som kan utgjøre eller oppmuntre til atferd som kan være anses som en straffbar handling, gi opphav til sivilt ansvar, eller på annen måte ville bryte loven. Quadient forbeholder seg retten til å iverksette tiltak som det finner hensiktsmessig i tilfeller der Quadient-nettstedet brukes til å spre slikt materiale.

11. Beskyttelse av personopplysninger

For mer informasjon om Quadients retningslinjer for databeskyttelse, vennligst se Quadients retningslinjer for personvern

12. Kontakt

For spørsmål eller kommentarer om de generelle vilkårene og betingelsene for bruk, vennligst kontakt Quadients nettredaktør på følgende adresse: corporate-web @quadient .com