Erklæringer og sertifiseringer

Kvalitetsstyringssystem (ISO 9001)

ISO 9001-kvalitetsstyringssystemet gjør det mulig for Quadient å kontinuerlig overvåke og håndtere kvalitet på tvers av all drift. Dette er verdens mest anerkjente kvalitetsstyringsstandard, som beskriver måter å oppnå samt garantere konsekvent ytelse og service. Quadient har siden 2007 vårt stolt innehaver av ISO 9001-sertifiseringen på tvers av hele organisasjonen.

Vår policy er å forstå og oppfylle våre kunders, leverandørers, ansattes og aksjonærers krav: å kontinuerlig forbedre prosessene og tjenestene våre; å levere produkter og tjenester som er egnet for formålet sitt til rett tid; å tilby støtte og tjenester som sikrer best bruk av produktene og løsningene våre; å overholde lovbestemte krav og gjeldende internasjonale standarder og bransjestandarder; å forbedre ansattes kompetanse og skape vekstmuligheter for dem.

Miljøstyringssystem (ISO 14001)

ISO 14001 er en internasjonalt godkjent standard som beskriver hvordan et effektivt miljøstyringssystem bør implementeres. Denne standarden har hjulpet Quadient med sin kommersielle fremgang, samtidig som selskapet ikke har glemt sin forpliktelse til miljøet, slik at selskapet kan vokse samtidig som miljøpåvirkningen av denne veksten reduseres. Quadient introduserte denne standarden i 2014 og har fått sertifisering for denne standarden på flere sider.

Vi arbeider for å forebygge, eliminere og redusere avfall og forurensning ved å forbedre drift, resirkulering og gjenbruk av materialer der det er mulig; for å bevare naturressurser; for å redusere bruk av materialer og energi; og for å overholde alle gjeldende lovpålagte og lovbestemte miljøkrav.

Styringssystem for informasjonssikkerhet (ISO 27001)

ISO 27001 er den internasjonale standarden som beskriver beste praksis for styringssystemer for informasjonssikkerhet. Quadient forplikter seg til å følge beste praksis for internasjonal sikkerhet, og har siden 2011 vårt stolt innehaver av ISO 27001-sertifisering på tvers av flere sider.

I løpet av 2017 utvidet vi styringssystemet vårt for informasjonssikkerhet til å dekke skytjenester. For å oppnå dette, innførte vi ISO 27017- og ISO 27018-standarder innen forsknings- og utviklingssidene våre i Tsjekkia. 

Retningslinjer for informasjonssikkerhet i skytjenester (ISO 27017)

ISO 27017, som brukes med ISO 27001-serien innen standarder, leverer forbedrede kontroller for leverandører og kunder av skytjenester. I motsetning til andre teknologirelaterte standarder, gir ISO 27017 en klarere beskrivelse av begge parters roller og ansvar for å gjøre skytjenester så trygge og sikre som resten av dataene som er en del av et sertifisert informasjonsstyringssystem.

Retningslinjer for beskyttelse av personopplysninger (PII) i offentlige skytjenester som håndterer personopplysninger (ISO 27018)

ISO 27018-standarden refererer direkte til innholdet i ISO 27001-standarden for informasjonssikkerhet og tilsvarer veiledningen for informasjonssikkerhetskontroller. ISO 27018 spesifiserer disse kontrollene ved å bidra til å integrere spesielle krav i tilknytning til beskyttelse av personlig identifiserbar informasjon i offentlige skytjenester i et eksisterende styringssystem for informasjonssikkerhet. Innenfor ISO 27018 utvides innholdet i ISO 27001 ved å legge til de relevante skyaspektene.

Vår policy er å beskytte alle kunders personopplysninger under Quadient, å beskytte intern kunnskap og forretningsinteresser, å beskytte ICT-infrastrukturinvesteringer, og å beskytte ICT-infrastrukturen og opplysninger mot uautorisert tilgang. Vi leverer sikre ICT-tjenester som er tilpasset Quadients forretningsbehov; definere og implementere tiltak som beskytter ICT-infrastruktur mot skade forårsaket av manipulasjon, tekniske feil eller organisatoriske mangler. Vi sikrer at ansatte får tilstrekkelig opplæring for å håndtere informasjon på en sikker måte og overholde relevante juridiske og interne retningslinjer.

Capability Maturity Model Integration (CMMI)

Capability Maturity Model Integration, også kjent som CMMI, er en prosessmodell som gir en klar definisjon av tiltakene en organisasjon bør treffe for å fremme atferd som fører til en forbedret ytelse i tilknytning til utvikling og tjenester. Quadient er sertifisert i samsvar med CMMI nivå 3 i hovedprosessområder for utvikling siden 2007, og siden 2014 når det gjelder tjenester.

Vi leverer produkter og tjenester med eksepsjonelt høy kvalitet og ytelse, med enestående brukervennlighet, samtidig som vi har en minimal rapportering av feil og alltid sikrer levering i rett tid til kunder og partnere.