globe icon

Bærekraftig design og utvikling

Produktene våre er designet for å minimere miljøbelastningen gjennom hele livssyklusen. 

icon caring

Ansvarlig innkjøp

Vi er forpliktet til ansvarlig innkjøp og overholder forskrifter og internasjonale standarder.

icon automated workflow

Ansvarlig produksjon

Våre produkter produseres etter bransjens høyeste standarder, og vi maksimerer resirkulerbarhet og gjenbruk av komponenter i alt utstyr.

Forpliktet til bærekraft

 

I mer enn ti år har Quadient aktivt bygget en kultur som opptrer etisk og ansvarlig, tilbyr innovative, bærekraftige løsninger og begrenser selskapets innvirkning på miljøet. Vår policy og praksis for miljøvern tar sikte på å beskytte, bevare og opprettholde naturressurser i harmoni med mennesker, kunder og lokalsamfunn der hvor vi har vårt hjem og virke. 

Bærekraftig design og utvikling


Produktene våre er designet for å minimere miljøbelastningen gjennom hele livssyklusen. Vi vurderer grundig faktorer som energieffektivitet, bruk av farlige stoffer, levetid, resirkulerbarhet, modularitet og oppgraderbarhet i våre produkter. Delene og komponentene vi bruker holder et høyt nivå på bærekraft og pålitelighet, og dette gjør oss i stand til å overholde prinsippene for en sirkulær økonomi. Dette positive kretsløpet fremmer reparasjon, gjenbruk og til sist gjenvinning av materialer i stedet for kassering. Med dette i tankene har vi innarbeidet strenge regler for øko-design i design- og utviklingsprosessene våre.

tree in sunshine
woman using laptop

Ansvarlig innkjøp


Vi er forpliktet til ansvarlig innkjøp og overholder gjeldende regelverk og internasjonale standarder. Følgelig har vi nulltoleranse for moderne slaveri, menneskehandel, tvangsarbeid eller barnearbeid i våre forsyningskjeder. Vi krever at våre leverandører og entreprenører behandler sine ansatte rettferdig, ikke utsetter dem for utrygge arbeidsforhold, eller på noen måte tvinger dem til å jobbe under slaverilignende forhold. Vi krever at nivå 1- og nivå 2-leverandører skal være ISO 14001-sertifiserte og iverksette tiltak for mer miljøvennlig drift. Disse kravene formidles gjennom vår Code of Conduct for leverandører og verifisering av samsvar utføres regelmessig gjennom stikkprøver, spørreskjemaer, leverandørbesøk, rapportering og revisjon på stedet. 

Ansvarlig produksjon


Vi forplikter oss til produksjon og montering etter bransjens høyeste standarder, og å respektere ansvarlig miljøpraksis. Vi ser kontinuerlig etter muligheter til å forbedre energieffektiviteten, redusere utslippene av klimagasser og minimere vannforbruket og avfallet. Som en ansvarlig produsent av maskinvareprodukter, forplikter vi oss overfor våre kunder til at hvert produkt vi leverer skal inneholde den maksimale prosentandelen av gjenbrukte komponenter som er mulig uten redusert ytelse.

responsible manufacturing
iso 9001

Anerkjent og sertifisert


Hvert år vurderes Quadient av flere byråer for bærekraftighetsvurdering. Siden 2009 har vi blitt anerkjent av Carbone Disclosure Project for vårt arbeid internt i selskapet med hensyn til globale klimaendringer. For andre år på rad har Quadient blitt gullsertifisert av EcoVadis, og dette plasserer selskapet vårt i den øverste 1 % av evaluerte firmaer.

Relaterte løsninger for ditt postrom

Konvolutteringsmaskiner

Quadients konvolutteringsmaskiner gjør det lettere å klargjøre post, uansett størrelsen på bedriften din.

Frankeringsmaskiner og posthåndtering

Quadient tilbyr et stort utvalg av frankeringsmaskiner og postløsninger.

Programvare for e-postbehandling

Quadient tilbyr flere nettbaserte program for frankering og konvoluttering som forenkler din posthåndtering.

Kontakt oss