Fordeler (og utfordringer) med hybridkommunikasjon

Companies need to be able to reach out to customers across different channels, and many are struggling to find a way to implement an efficient hybrid communications solution. They need to understand client preferences and implement technology quickly to ensure communication matches preferences, and that the communications are regulatory compliant.

The biggest challenges today are:
• The complexity of managing mail successfully while focusing on their core business, stakeholders, and environmental challenges
• Understanding the options that are available to help innovate, to solve challenges and improve customers’, partners’ and stakeholders’ communications

Quadient gathered insights from experts to examine how companies are turning these challenges into opportunities, with the use of customer preferences and hybrid communications.

Download the Ebook to find out how you can begin to adjust and enhance current mail methods and provide a great experience for internal and external customers.

 

Bedrifter må kunne nå ut til kunder på tvers av forskjellige kanaler, og mange sliter med å finne en måte å implementere en effektiv løsning for hybridkommunikasjon. De må forstå kundepreferanser og implementere teknologi raskt for å sikre at kommunikasjon samsvarer med preferanser og at kommunikasjonen er i samsvar med regelverket.

De største utfordringene i dag er:

• Kompleksiteten i å administrere forskjellig post (tradisjonell og digital) mens de fokuserer på kjernevirksomheten, interessentene og miljøutfordringene
• Forstå løsningene som er tilgjengelige for å hjelpe til med innovasjon, for å løse utfordringer og forbedre kundenes, partnernes og interessenters kommunikasjon

Quadient samlet innsikt fra eksperter for å finne ut hvordan bedrifter gjør disse utfordringene om til muligheter, ved bruk av kundepreferanse og hybridkommunikasjon.

Last ned eBooken for å finne ut hvordan du kan begynne å justere og forbedre dagens postmetoder og gi en god brukeropplevelse internt og ut mot eksterne kunder.