globe icon

Bæredygtigt design og udvikling

Vores produkter er designet til at minimere miljøpåvirkningen gennem hele deres levetid. 

icon caring

Ansvarligt indkøb

Vi har forpligtet os til ansvarligt indkøb og overholder regulativer og internationale standarder. 

icon automated workflow

Ansvarlig fremstilling

Vores produkter fremstilles og samles efter den højeste standard i branchen, hvilket maksimerer genanvendelighed og genbrug af komponenter i alt udstyr.

Forpligtet til bæredygtighed

 

I mere end et årti har Quadient aktivt opbygget en kultur, der handler etisk og ansvarligt, og tilbyder innovative, bæredygtige løsninger og begrænser vores virksomheds indvirkning på miljøet. Vores politik og praksis sigter mod at beskytte og bevare naturens ressourcer i harmoni med vores folk, vores kunder og de lokalsamfund, hvor vi bor og opererer. 

Bæredygtigt design og udvikling


Vores produkter er designet til at minimere miljøpåvirkningen gennem hele deres levetid.  Vi overvejer nøje energieffektiviteten, brugen af farlige kemikalier, levetid, genanvendelighed, modularitet og vores produkters mulighed for at blive opgraderet. Det høje niveau af bæredygtighed og pålidelighed hos de komponenter, vi anvender, gør det muligt for os at overholde principperne for en cirkulær økonomi. Denne positive cirkel fremmer reparation, genanvendelse og i sidste ende genbrug af materialer snarere end bortskaffelse. Til dette formål har vi indarbejdet strenge regler for miljøvenligt design i vores design- og udviklingsprocesser.

tree in sunshine
woman using laptop

Ansvarligt indkøb


Vi er engagerede i ansvarligt indkøb og overholder regulativer og internationale standarder.  Som en del af denne forpligtelse har vi nultolerance over for moderne slaveri, menneskehandel, tvangsarbejde eller børnearbejde i vores forsyningskæder. Vi kræver, at vores leverandører og entreprenører behandler deres medarbejdere retfærdigt, ikke udsætter dem for farlige arbejdsforhold eller på nogen måde tvinger dem til at arbejde under slaveforhold. Vi kræver, at vores niveau 1- og niveau 2-leverandører er ISO 14001-certificerede og træffer de nødvendige foranstaltninger for at forbedre deres miljøpåvirkning. Disse krav kommunikeres via vores leverandørers adfærdskodeks, og verificering af overholdelse udføres regelmæssigt gennem stikprøvekontrol, spørgeskemaer, leverandørbesøg, rapportering og audit på stedet. 

Ansvarlig fremstilling


Vi er forpligtet til at fremstille og samle vores produkter efter den højeste industristandard og respektere en ansvarlig miljøpraksis. Vi finder løbende nye måder, hvorpå vi kan forbedre energieffektiviteten, mindske vores drivhusgasudledning og minimere vandforbrug og affald. Som en ansvarlig producent af hardwareprodukter har vi den forpligtelse over for vores kunder, at hvert produkt, vi sender, indeholder den størst mulige procentdel af genbrugte komponenter uden nedsat ydeevne.

responsible manufacturing
iso 9001

Anerkendt og certificeret


Hvert år vurderes Quadients bæredygtighed af adskillige vurderingsbureauer. Siden 2009 er vi blevet anerkendt af Carbone Disclosure Project for vores indsats inden for styringen af klimaændring i vores virksomhed. For andet år i træk er Quadient blevet certificeret af EcoVadis, hvilket placerer vores virksomhed blandt de 1 % bedste evaluerede virksomheder.

Relaterede løsninger til din postafdeling

Kuverteringsmaskiner

Quadients kuverteringsmaskiner gør det nemmere at behandle post, uanset din virksomheds størrelse.

Frankeringsmaskiner og postsystemer

Quadient tilbyder et stort udvalg af frankeringsmaskiner og postsystemer.

Software til postadministration

Quadient leverer flere webbaserede og maskinbaserede softwareværktøjer til at forbedre dine brev- og pakkeforsendelser.

Kontakt os