Brugsvilkår

Ved at tilgå Quadients websted ("webstedet"), accepterer du ("bruger", "dig", "din") hermed at være bundet af alle vilkårene og betingelserne i disse brugsvilkår ("aftalen").  Quadient forbeholder sig retten til efter eget skøn at ændre vilkårene i denne aftale. Den ændrede aftale gøres tilgængelig online og træder i kraft, så snart den er offentliggjort på Quadients websted. Brugerens fortsatte adgang til Quadients websted efter offentliggørelsen af en ændret aftale udgør brugerens accept af og samtykke til at være bundet af sådanne ændringer. Hvis brugeren ikke accepterer brugsvilkårene i denne aftale eller enhver ændret aftale, må brugeren ikke tilgå eller bruge Quadients websted til noget formål, og brugeren skal straks afbryde sådan adgang og brug af webstedet. 

1. Præsentation af webstedet

Hjemmesiden er beregnet til at give oplysninger om Quadient-gruppen og links til koncernens andre websteder. Hjemmesiden tilhører Quadient s.r.o. et Neopost SA-selskab. Neopost SA er et fransk aktieselskab (société anonyme) med en aktiekapital på EUR 34.562.912 registreret i Nanterre Trade and Companies Registry under nummer 402 103 907, hvis hjemsted er beliggende på 42-46 avenue Aristide Briand - 92220 Bagneux, Frankrig. Neopost SA opererer under det kommercielle navn "Quadient".  Quadient marketing team er Publishing Manager.

2. Beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, varemærker og karakteristiske tegn

Alle sider på webstedet og webstedet selv er beskyttet af love og regulativer for intellektuel og industriel ejendomsret. Du kan vise, elektronisk kopiere, downloade eller printe alt eller en del af det materiale, der er medtaget på webstedet, forudsat at du ikke ændrer eller sletter copyright, varemærke eller andre meddelelser om ejendomsret, der vises på materialet. Når du viser, kopierer, downloader eller printer materiale på eller fra webstedet, leveres det til dig af Quadient under en licens, der kan tilbagekaldes. Quadient kan frit tilbagekalde en sådan licens til enhver tid uden varsel eller ansvar. Quadient bevarer fuldstændig og komplet ret til alt materiale og alle tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder.

Enhver anden brug af materialet på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, ændring, tilpasning, distribution, transmission, optræden, udsendelse, reproduktion, udgivelse, licensering på enhver anden måde, reverse engineering, overførsel eller salg af, eller oprettelse af afledte værker af ethvert materiale, information, software, produkter eller tjenester hentet fra hjemmesiden uden forudgående skriftlig tilladelse fra Quadient, er udtrykkeligt forbudt. Quadient forbeholder sig retten til at skride til handling imod krænkelse af sine intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder juridiske handlinger.

3. Billedbeskyttelse

Billeder, videoer eller fotografier, der optræder på webstedet, tilhører Quadient og/eller bruges af Quadient med tilladelse fra deres respektive ejere. Brug af disse billeder, videoer eller fotografier er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Quadient. Enhver uautoriseret brug kan resultere i krænkelse af ophavsret, ret til at bruge et billede, personlige rettigheder eller andre love og regulativer for reklame eller kommunikation.

4. Brug af webstedet

Quadient er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der skyldes adgang til eller brug af webstedet, herunder forringelse, forstyrrelser, ændringer eller virus, der kan inficere dit computerudstyr eller anden ejendom. Selvom Quadient gør en passende indsats for at opdatere de oplysninger, der er inkluderet på hjemmesiden, er vi ikke ansvarlige for fejl eller udeladelser.

5. Skadesløsholdelse

Du skal skadesløsholde, forsvare og holde Quadient, dets datterselskaber, ledere, direktører, medarbejdere, repræsentanter, licensgivere og enhver person, der er involveret i oprettelse, produktion og distributionen af webstedet, skadesløs mod ethvert krav, ansvar, udgifter, herunder advokatgebyrer, som følge af enhver overtrædelse af vilkårene og betingelserne for brug eller din adgang til eller brug af webstedet som nævnt i denne aftale og det materiale, der er inkluderet på webstedet.

6. Ansvarsbegrænsning

ALLE OPLYSNINGER, DER ER ANGIVET PÅ QUADIENTS WEBSTED, LEVERES "SOM DE ER" MED ALLE FEJL UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET. QUADIENT OG DETS LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE ELLER I FORBINDELSE MED HANDEL, BRUG, ELLER FORRETNINGSPRAKSISSER. QUADIENT OG DETS LEVERANDØRER ER IKKE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, SPECIELLE, RESULTERENDE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, MISTEDE INDTÆGTER, OMKOSTNINGER TIL ERSTATNINGSVARER, TAB ELLER SKADE PÅ DATA SOM RESULTAT AF BRUG AF WEBSTEDET ELLER NOGEN AF QUADIENTS PRODUKTER ELLER TJENESTER OG SKADER SOM RESULTAT AF BRUG AF ELLER TILLID TIL NÆRVÆRENDE OPLYSNINGER, SELV HVIS QUADIENT ELLER DETS LEVERANDØRER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. 

7. Links til andre websteder

Quadient angiver links fra sit websted til andre relaterede og ikke-relaterede websteder. Disse websteder er uafhængige af Quadients websted. Quadient redigerer eller kontrollerer ikke disse websteder. Links til disse websteder udgør ikke godkendelse eller partnerskab på nogen måde mellem Quadient og sådanne websteder. Således er Quadient ikke ansvarlig for deres tilgængelighed, indhold, produkter, reklame eller materiale, der er præsenteret på sådanne websteder. Relaterede eller ikke-relaterede websteder er underlagt deres egne brugsvilkår og betingelser samt politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

8. Gældende lovgivning og jurisdiktion

Webstedet drives af Quadient, hvis registrerede adresse er beliggende i Frankrig. Quadient er underlagt fransk lov, og de franske domstole skal have enekompetence i tilfælde af en tvist i forbindelse med denne aftale. Webstedsbrugere uden for Frankrig skal overholde alle gældende lokale love og regulativer.

9. Adgang til webstedet

Quadient forbeholder sig ret til at ændre, suspendere eller afbryde adgang til hele eller dele af webstedet efter eget skøn, herunder men ikke begrænset til ændringer af indholdet, brug af indholdet eller tidspunkter for tilgængelighed uden varsel. Ved at bruge dette websted accepterer og vedkender du, at du alene er ansvarlig for køb og brug af internetadgang eller browsingudstyr og -programmer.

10. Forbudt adfærd

Quadient-webstedet må ikke bruges til at sende eller overføre stødende, skadeligt, ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, misbrugende, hadefuldt, inflammatorisk, diskriminerende, pornografisk eller blasfemisk materiale eller materiale, der kan udgøre eller tilskynde til adfærd, der ville blive betragtet som en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde ville overtræde loven. Quadient forbeholder sig ret til at træffe sådanne foranstaltninger, som det finder passende i tilfælde, hvor Quadient-webstedet bruges til at formidle sådant materiale.

11. Beskyttelse af personlige oplysninger

For mere information om Quadients databeskyttelsespolitik, se venligst Quadients hjemmeside privatlivspolitik

12. Kontakt

For spørgsmål eller kommentarer til de generelle vilkår og betingelser for brug, bedes du kontakte Quadients webmaster på følgende adresse: corporate-web@quadient.com