Politikker og certificeringer

Kvalitetsstyringssystem (ISO 9001)

ISO 9001 kvalitetsstyringssystem gør det muligt for Quadient kontinuerligt at overvåge og kontrollere kvaliteten på tværs af al drift. Som verdens mest anerkendte kvalitetsstyringsstandard skitserer og sammenligner den måder at opnå en ensartet service på. Siden 2007 har Quadient været den stolte indehaver af ISO 9001-certificeringen på tværs af hele organisationen.

Vores politik er at forstå og opfylde kravene fra vores kunder, leverandører, medarbejdere og aktionærer: at løbende at forbedre vores processer og tjenester, rettidigt at levere produkter og tjenester, som er egnet til formålet, at tilbyde support og tjenester, der sikrer den bedste brug af vores produkter og løsninger, at overholde lovmæssige krav og gældende internationale og industrielle standarder, at forbedre medarbejdernes kompetencer og give dem muligheder for udvikling.

Miljøledelsessystem (ISO 14001)

ISO 14001 er en internationalt accepteret standard, der giver overblik over, hvordan man får et effektivt miljøstyringssystem. Den har hjulpet Quadient med at forblive en kommerciel succes uden at slække på vores miljøansvar og at vokse samtidig med, at vi reducerer miljøpåvirkningen af denne vækst. Quadient introducerede denne standard i 2014 og har opnået certificering til standarden på adskillige lokaliteter.

Vores politik er at stræbe efter at forebygge, eliminere og reducere affald og forurening ved forbedring af driften, genanvendelse af materiale, hvor det er muligt, og at bevare naturressourcerne, reducere materiale- og energiforbrug og overholde alle gældende lovmæssige miljøkrav.

System til styring af informationssikkerhed (ISO 27001)

ISO 27001 er den internationale standard, der beskriver bedste praksis for systemer til styring af informationssikkerhed. Quadient er forpligtet til at følge bedste praksis inden for international sikkerhed og har siden 2011 været den stolte indehaver af ISO 27001-certificeringen på tværs af flere websteder.

I løbet af 2017 udvidede vi vores system til styring af informationssikkerhed til at dække skytjenester. For at opnå dette introducerede vi standarderne ISO 27017 og ISO 27018 på vores forsknings- og udviklingslokaliteter i Tjekkiet. 

Adfærdskodeks omkring kontrol af datasikkerhed i forbindelse med skytjenester (ISO 27017) 

Kombineret med ISO 27001-serien af standarder giver ISO 27017 forbedret kontrol for skytjenesteudbydere og skytjenestekunder. I modsætning til mange andre standarder for teknologi præciserer ISO 27017 begge parters roller og ansvar for at gøre skytjenester lige så sikre som resten af de data, der er medtaget i et certificeret informationsstyringssystem.

Adfærdskodeks til beskyttelse af personligt identificerbare oplysninger (PII) i offentlige skyer, der fungerer som PII-processorer (ISO 27018)

ISO 27018-standarden henviser direkte til indholdet af ISO 27001-standarden for informationssikkerhed og den tilsvarende vejledning til informationskontrol. ISO 27018 specificerer disse kontroller ved at hjælpe med at integrere de særlige krav til beskyttelse af personligt identificerbare oplysninger i offentlige skytjenester i et eksisterende styringssystem for informationssikkerhed. I ISO 27018-standarden udvides indholdet i ISO 27002 ved at tilføje de relevante aspekter for skytjenester.

Vores politik er at beskytte alle kundeoplysninger under Quadients forvaring, at beskytte intern knowhow og forretningsinteresser, at beskytte investeringer i IKT-infrastruktur og at beskytte IKT-infrastrukturen og oplysningerne mod uautoriseret adgang. Vi leverer sikre IKT-tjenester tilpasset Quadients forretningsbehov, som er at definere og implementere foranstaltninger, der beskytter IKT-infrastrukturen mod skader forårsaget af manipulation, tekniske fejl eller organisatoriske mangler. Vi sikrer, at medarbejderne er tilstrækkeligt uddannede til at håndtere information sikkert og til at overholde relevante juridiske og interne retningslinjer.

Brug af Capability Maturity Model (CMMI)

Capability Maturity Model Integration eller CMMI er en procesmodel, der giver en klar definition af de handlinger, en organisation skal foretage for at fremme adfærd, der fører til forbedret ydeevne inden for udvikling og tjenester. Quadient er certificeret i overensstemmelse med CMMI-niveau 3 inden for centrale procesområder til udvikling siden 2007 og til tjenester siden 2014.

Vores politik er at levere usædvanligt højtydende produkter og løsninger, som har enestående brugervenlighed, samtidig med at der opretholdes en minimal forekomst af fejl og altid sikres rettidig levering til vores kunder og partnere.

Open configuration options