Käytännöt ja sertifioinnit

Laadunhallintajärjestelmä (ISO 9001)

ISO 9001 -laadunvalvontajärjestelmän avulla Quadient kykenee valvomaan ja hallitsemaan jatkuvasti kaiken toimintansa laatua. Se on maailman parhaiten tunnettu laadunvalvontastandardi, joka määrittää tavat saavuttaa johdonmukainen tehokkuus- ja palvelutaso sekä mitata sitä. Quadient on ylpeä siitä, että sillä on ollut ISO 9001 -sertifiointi koko organisaatiossaan jo vuodesta 2007.

Pyrimme ymmärtämään asiakkaidemme, toimittajiemme, työntekijöidemme ja osakkeenomistajiemme vaatimuksia ja vastaamaan niihin. Lisäksi pyrimme jatkuvasti parantamaan prosessejamme ja palveluitamme, tarjoamaan tarkoitukseensa sopivia tuotteita ja palveluita ajallaan, tarjoamaan tukea ja palveluita, jotka takaavat tuotteidemme ja ratkaisujemme parhaan mahdollisen käytön. Pyrkimyksemme on myös noudattaa säädösten vaatimuksia ja soveltuvia kansainvälisiä ja alakohtaisia standardeja sekä kehittää työntekijöidemme osaamista ja tarjota heille kehitysmahdollisuuksia.

Ympäristönhallintajärjestelmä (ISO 14001

ISO 14001 on kansainvälisesti hyväksytty standardi, jossa määritetään, miten tehokas ympäristöhallintajärjestelmä toteutetaan. Sen avulla Quadient on pysynyt kaupallisesti menestyvänä unohtamatta ympäristövastuitaan sekä kyennyt kasvamaan siten, että kasvun ympäristövaikutuksia on pienennetty. Quadient otti tämän standardin käyttöön vuonna 2014. Se on saanut standardin mukaisen sertifioinnin useissa toimipaikoissaan.

Pyrimme estämään jätteiden ja saasteiden syntymistä sekä pienentämään niiden määriä parantamalla operatiivista toimintaa ja kierrätystä sekä uusiokäyttämällä materiaaleja aina sen ollessa mahdollista. Lisäksi pyrimme säästämään luonnonvaroja, pienentämään materiaalien kulutusta ja energiankulutusta sekä noudattamaan kaikkia lakisääteisiä ja säädöksiin perustuvia ympäristövaatimuksia.

Tietoturvanhallintajärjestelmä (ISO 27001)

ISO 27001 on kansainvälinen standardi, joka määrittää parhaat käytännöt tietosuojan ja tietoturvan hallintajärjestelmille. Quadient on sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä tietoturvan parhaita käytäntöjä. Sillä on ollut vuodesta 2011 saakka ISO 27001 -sertifiointi useissa toimipisteissään.

Vuonna 2017 laajensimme tietosuojan ja tietoturvan hallintajärjestelmämme kattamaan myös pilvipalvelut. Tämän saavuttamiseksi otimme käyttöön ISO 27017- ja ISO 27018 -standardit tutkimus- ja kehitysyksiköissämme Tšekin tasavallassa. 

Säännöt pilvipalvelujen tietoturvan hallinnasta (ISO 27017)

ISO 27001 -sarjan standardien kanssa käytettävä ISO 27017 tarjoaa parempia hallintatoimintoja pilvipalveluntarjoajille ja pilvipalveluiden asiakkaille. Toisin kuin monet muut IT-standardit, ISO 27017 selventää molempien osapuolien rooleja ja vastuita. Tämä auttaa tekemään pilvipalveluista yhtä turvallisia kuin muistakin tiedoista, jotka sisältyvät sertifioituun tietohallintajärjestelmään.

Säännöt henkilöllisyyden määrittämisen mahdollistavien tietojen (PII-tiedot) suojaamiselle julkisissa pilvissä, jota toimivat PII-tietojen käsittelijöinä (ISO 27018)

ISO 27018 -standardi viittaa suoraan tietoturvan ISO 27001 -standardiin ja sen mukaiseen oppaaseen tietoturvan hallintatoiminnoista. ISO 27018 määrittää nämä hallintatoiminnot auttamalla integroimaan erityisvaatimukset, jotka liittyvät henkilöllisyyden määrittämisen mahdollistavien tietojen suojaamiseen julkisissa pilvipalveluissa olemassa olevassa tietoturvan hallintajärjestelmässä. ISO 27018 -standardi laajentaa ISO 27002:n sisältöä lisäämällä soveltuvat pilvipalveluita koskevat lisäykset.

Quadient suojaa kaikki hallussaan olevat asiakastiedot, oman sisäisen osaamisensa, omat liiketoimintaetunsa ja ICT-infrastruktuuri-investointinsa sekä suojaa ICT-infrastruktuurinsa ja tietonsa luvattomalta käytöltä. Tarjoamme suojattuja ICT-palveluita, joita on muokattu Quadientin liiketoiminnallisiin tarpeisiin. Määritämme ja toteutamme toimet, jotka suojaavat ICT-infrastruktuuria vahingoilta, joita aiheutuu manipuloinnista, teknisistä vioista tai organisatorisista puutteista. Takaamme, että työntekijät ovat saaneet riittävän koulutuksen tietojen turvalliseen käsittelyyn sekä kaikkien soveltuvien lakien ja sisäisten ohjeiden noudattamiseen.

Tuotekehityksen kypsyysmalli (CMMI)

Capability Maturity Model Integration eli CMMI on prosessimalli, joka tarjoaa selkeän määritelmän toimille, joihin organisaation tulisi ryhtyä edistääkseen käyttäytymistä ja toimintaa, joka johtaa kehitykseen sekä palveluiden tehokkuuden parantamiseen. Quadientilla on ollut CMMI:n kolmannen tason sertifiointi kehityksen tärkeimmillä prosessiosa-alueilla vuodesta 2007 saakka ja palveluiden prosessiosa-alueilla vuodesta 2014 saakka.

Pyrimme tarjoamaan erittäin tehokkaita tuotteita ja ratkaisuja, jotka ovat käytettävyydeltään erinomaisia, sekä minimoimaan vikojen määrän ja takaamaan aina toimitukset ajallaan asiakkaillemme sekä kumppaneillemme.