Käyttöehdot

Kun käytät Quadientin sivustoa (siitä käytetään tässä asiakirjassa nimitystä sivusto), sinä (sinuun viitataan tässä asiakirjassa kaikilla sinä-sanan taivutus- ja omistusmuodoilla) sitoudut täten noudattamaan kaikkia näiden käyttöehtojen (niistä käytetään tässä asiakirjassa nimitystä sopimus) ehtoja. Quadient pidättää oikeuden muokata tämän sopimuksen ehtoja oman harkintansa mukaan. Muutettu sopimus julkaistaan verkossa. Se astuu voimaan heti, kun se julkaistaan Quadientin sivustossa. Jos jatkat Quadientin sivustoa käyttöä minkä tahansa muutetun sopimuksen julkaisemisen jälkeen, tämä katsotaan muutetun sopimuksen hyväksymiseksi ja sen ehtoihin sitoutumiseksi. Jos et hyväksy tämän sopimuksen tai minkä tahansa muutetun sopimuksen ehtoja, et saa käyttää Quadientin sivustoa mihinkään tarkoitukseen. Tässä tapauksessa sinun täytyy lopettaa sivuston käyttö heti. 

1. Sivuston esittely

Verkkosivuston tarkoituksena on tarjota tietoa Quadient Groupista ja linkkejä konsernin muille verkkosivustoille. Verkkosivusto on Quadient s.r.o.:n, Neopost SA -yhtiön, omaisuutta. Neopost SA on ranskalainen osakeyhtiö (société anonyme), jonka osakepääoma on 34 562 912 euroa ja joka on rekisteröity Nanterren kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla 402 103 907 ja jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa 42-46 avenue Aristide Briand - 92220 Bagneux, Ranska. Neopost SA toimii kaupallisella nimellä "Quadient".  Quadient-markkinointitiimi on julkaisupäällikkö.

2. Immateriaalioikeuksien, tavaramerkkien ja tunnusomaisten merkkien suojaaminen

Kaikki verkkosivuston sivut ja sivusto on suojattu immateriaaliomaisuus- ja tekijänoikeuslakien sekä -säädösten nojalla. Voit näyttää, kopioida sähköisesti, ladata tai tulostaa kaikkia sivuston materiaaleja tai niiden osia sillä ehdolla, että et muokkaa tai poista mitään tekijänoikeus- tai tavaramerkki-ilmoitusta tai muuta omistusoikeuden osoittavaa ilmoitusta, joita näissä materiaaleissa käytetään. Kun näytät, kopioit, lataat tai tulostat mitä tahansa materiaalia verkkosivustossa tai verkkosivustosta, Quadient tarjoaa ne sinulle kumottavissa olevan käyttöoikeuden nojalla. Quadient voi vapaasti kumota tämän käyttöoikeuden milloin tahansa ilman ilmoitusta tai vastuuvelvollisuutta. Quadient säilyttää täyden omistusoikeuden kaikkiin materiaaleihin ja niihin liittyviin immateriaalioikeuksiin.

Mikä tahansa muu verkkosivuston materiaalien käyttö, mukaan lukien, mutta ei pelkästään, muokkaaminen, muuttaminen, jakelu, lähettäminen, toisintaminen, esittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, lisensointi, millä tahansa tavalla, valmistustavan selvittäminen, myyminen, johdannaisteosten luominen mistä tahansa materiaaleista, tiedoista, ohjelmistoista, tuotteista tai palveluista, jotka on hankittu verkkosivustosta, on nimenomaisesti kielletty ilman Quadientilta etukäteen hankittua lupaa. Quadient pidättää oikeuden ryhtyä toimiin sen immateriaalioikeuksien rikkomusten johdosta, oikeustoimet mukaan lukien.

3. Kuvien suojaaminen

Sivuston kuvat, valokuvat ja videot ovat Quadientin omaisuutta ja/tai Quadient käyttää niitä omistajiensa luvalla. Näiden kuvien, valokuvien ja videoiden käyttö on kiellettyä ilman Quadientilta etukäteen kirjallisesti hankittua lupaa. Mikä tahansa luvaton käyttö saatetaan katsoa tekijänoikeuksien, kuvan käyttöoikeuksien, henkilökohtaisten oikeuksien tai minkä tahansa muun mainontaa tai viestintää koskevan lain tai säädöksen rikkomukseksi.

4. Sivuston käyttö

Quadient ei ole millään tavalla vastuuvelvollinen mistään vahingoista, jotka johtuvat sivuston käytöstä, mukaan lukien tietokoneesi tai muun omaisuuden häiriöt, muutokset, vauriot tai virukset. Vaikka Quadient pyrkiikin kohtuullisin toimin päivittämään sivuston tietoja, se ei ole vastuussa mistään virheistä tai puutteista.

5. Korvausvelvollisuus

Sitoudut korvaamaan Quadientille, sen konserniyhtiöille, johtajille, johtokunnalle, työntekijöille, edustajille, lisenssinhaltijoille ja kenelle tahansa henkilölle, joka on mukana sivuston luomisessa, tuottamisessa ja jakelussa, minkä tahansa korvausvaatimuksen, vastuuvelvollisuuden, kulun, lakikulut mukaan lukien, joka aiheutuu mistä tahansa käyttöehtojen rikkomuksesta tai sivuston ja sen materiaalien käytöstäsi tämän sopimuksen mukaisesti, sekä puolustamaan kaikkia edellä mainittuja kaikissa edellä mainituissa.

6. Vastuunrajoitus

KAIKKI QUADIENTIN SIVUSTON TIEDOT TARJOTAAN SELLAISENAAN VIRHEINEEN JA ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA. QUADIENT JA SEN TOIMITTAJAT KIISTÄVÄT KAIKKI SUORAT JA EPÄSUORAT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, TAKUUT OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA TAI TAKUUT LIITTYEN KÄYTTÖÖN JA KAUPANKÄYNTITAPOIHIN. QUADIENT JA SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA MENETETYT TUOTOT TAI TULOT, KORVAAVIEN HYÖDYKKEIDEN KUSTANNUKSET, TIETOJEN HÄVIÄMINEN TAI VAURIOITUMINEN JOHTUEN SIVUSTON TAI MINKÄ TAHANSA QUADIENTIN TUOTTEEN TAI PALVELUN KÄYTÖSTÄ TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ NIIDEN KÄYTTÖÖN SEKÄ VAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT ANNETTUJEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN TAI NIIHIN LUOTTAMISEEN, VAIKKA QUADIENTILLE TAI SEN TOIMITTAJILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. 

7. Linkit muihin sivustoihin

Quadient tarjoaa sivustostaan linkkejä samankaltaisiin tai muihin sivustoihin. Nämä sivustot ovat erillisiä sivustoja, jotka eivät kuulu sivustoomme. Quadient ei ylläpidä tai hallitse näitä sivustoja. Linkit näihin sivustoihin eivät merkitse minkäänlaista suositussuhdetta tai kumppanuussuhdetta Quadientin ja näiden sivustojen välillä. Quadient ei siis ole millään tavalla vastuussa niiden käytettävyydestä, sisällöstä, tuotteista, mainonnasta tai mistään näissä sivustoissa esitetyistä materiaaleista. Samankaltaisia ja muita sivustoja koskevat niiden omat käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt.

8. Sovellettava laki ja toimivalta

Verkkosivustoa ylläpitää Quadient, jonka kotipaikka on Ranskassa. Quadientin toimintaa koskevat Ranskan lait. Ranskan laeilla on yksinomainen toimivalta tähän sopimuksiin liittyvissä kiistoissa. Ranskan ulkopuoliset sivuston käyttäjät sitoutuvat noudattamaan kaikkia soveltuvia paikallisia lakeja ja säädöksiä.

9. Sivuston käyttö

Quadient pidättää oikeuden muokata ilman ennakkoilmoitusta sivustoa kokonaisuudessaan tai osittain, keskeyttää sen käytön tai lopettaa sen käytön täysin oman harkintansa mukaisesti, mukaan lukien rajoituksetta sisällön muokkaaminen, sisällön käyttö ja käytettävyysaika. Kun käytät tätä sivustoa, sitoudut siihen, että olet itse täysin vastuussa Internet-yhteyden sekä selaamiseen tarvittavien laitteiden ja ohjelmien hankinnasta sekä käytöstä.

10. Kielletty toiminta

Quadient-verkkosivustoa ei saa käyttää loukkaavan, haitallisen, laittoman, uhkaavan, herjaavan, halventavan, säädyttömän, loukkaavan, vihamielisen, yllyttävän, syrjivän, pornografisen tai rienaavan materiaalin julkaisemiseen tai välittämiseen tai mihinkään materiaaliin, joka voisi muodostaa tai kannustaa käyttäytymiseen, jota pidettäisiin rikoksena, joka johtaisi siviilioikeudelliseen vastuuseen tai muuten rikkoisi lakia. Quadient pidättää oikeuden ryhtyä asianmukaisiksi katsomiinsa toimiin tapauksissa, joissa Quadient-verkkosivustoa käytetään tällaisen materiaalin levittämiseen.

11. Henkilötietojen suojaaminen

Lisätietoja Quadientin tietosuojakäytännöstä on Quadientin verkkosivuston tietosuojakäytännössä

12. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja yleisistä käyttöehdoista, ota yhteyttä Quadientin verkkovastaavaan seuraavassa osoitteessa: corporate-web@quadient.com