globe icon

Hållbar design och utveckling

Våra produkter är utformade för minimal miljöpåverkan under hela livscykeln. 

icon caring

Ansvarsfulla inköp

Vi arbetar för ansvarsfulla inköp och efterlevnad av regler och internationella standarder.

icon automated workflow

Ansvarsfull tillverkning

Vi tillverkar och monterar våra produkter enligt högsta branschstandard och maximerar återvinning och återanvändning av komponenter i all utrustning.

Engagerade i hållbarhet

 

I över tio år har Quadient aktivt arbetat för att bygga en kultur som handlar etiskt och ansvarsfullt, erbjuder innovativa, hållbara lösningar och begränsar företagets miljöpåverkan. Vår miljöpolicy och -praxis syftar till att skydda, bevara och bibehålla naturresurser i harmoni med vår personal, våra kunder och de samhällen där vi bor och verkar.

Hållbar design och utveckling


Våra produkter är utformade för minimal miljöpåverkan under hela livscykeln. Vi tar stor hänsyn till energieffektivitet, användning av farliga ämnen, livslängd, återvinningsbarhet, modularitet och uppgraderbarhet för våra produkter. Tack vare att de delar och komponenter vi använder är mycket hållbara och tillförlitliga kan vi följa principerna för en cirkulär ekonomi. Det resulterar i en god cirkel där material kan repareras, återanvändas och till sist återvinnas istället för att slängas. För att uppnå det har vi infört strikta regler om ekodesign i våra processer för design och utveckling.

tree in sunshine
woman using laptop

Ansvarsfulla inköp


Vi arbetar för ansvarsfulla inköp och efterlevnad av gällande regler och internationella standarder. Som en del av detta åtagande har vi nolltolerans för modernt slaveri, människohandel, tvångsarbete och barnarbete inom våra leveranskedjor. Vi kräver att våra leverantörer och entreprenörer ska behandla sina anställda rättvist och inte utsätta dem för osäkra arbetsförhållanden eller på något sätt tvinga dem att arbeta under slavliknande förhållanden. Vi kräver att våra primär- och sekundärleverantörer ska vara ISO 14001-certifierade och vidta åtgärder för att förbättra sina miljöprestanda. Dessa krav kommuniceras genom vår uppförandekod för leverantörer och efterlevnaden bekräftas regelbundet genom stickprov, enkäter, besök hos leverantörer, rapporter och revisioner på plats. 

Ansvarsfull tillverkning


Vi är engagerade i att tillverka och montera våra produkter med högsta branschstandard och respekt för ansvarsfulla miljömetoder. Vi söker hela tiden efter sätt att förbättra vår energieffektivitet, minska våra utsläpp av växthusgaser och minimera vattenförbrukning och deponiavfall. Som ansvarsfull tillverkare av hårdvara förbinder vi oss gentemot våra kunder att varje produkt som levereras ska innehålla största möjliga andel återanvända komponenter utan försämring av prestandan.

responsible manufacturing
iso 9001

Erkända och certifierade


Varje år utvärderas Quadient av flera värderingsföretag för hållbarhet. Sedan 2009 har vi varit erkända av Carbon Disclosure Project för vårt arbete med hantering av klimatförändringar. För andra året i rad har Quadient fått guldbetyg av EcoVadis, vilket placerar vårt företag bland de bästa 1 % av de bedömda företagen.

Relaterade lösningar för postrummet

Kuverteringsmaskiner

Quadients kuverteringsmaskiner gör det lättare att göra i ordning brevutskick, oavsett hur stort företaget är.

Frankeringsmaskiner och postsystem

Quadient erbjuder en rad olika frankeringsmaskiner och system för posthantering.

Posthanteringsprogram

Quadient tillhandahåller flera webb- och mätarbaserade mjukvaror som stöd för post- och pakethantering.

Kontakta oss