Dagens kunder vill ha valmöjligheter

Många av dagens kunder väljer digital dokumentleverans som sin föredragna kommunikationskanal. Quadient Impress gör att du kan skicka kundkommunikation via en mängd olika digitala kanaler inklusive en säker, märkesportal, e-post eller SMS-text. 

Erbjud leverans i flera kanaler


Företag, som ditt, utforskar nya sätt att påskynda leveransen av viktig pappersbaserad kommunikation, för att vara mer i linje med kundernas preferenser samt underlätta en snabbare kundrespons och betalningscykel. Lär dig hur implementering av digital leverans kan hjälpa dig att modernisera kundkommunikationen och ge dig en konkurrensfördel. 

electronic document delivery
document automation

Leverera dokument – och få betalt – snabbare


Impress Portal gör det enkelt för dina kunder att ta emot, granska och söka efter dokument i sin egen dedikerade, säkra och märkta dokumentportal.

Impress Portal snabbar på leveransen av affärskritisk kundkommunikation, vilket möjliggör snabbare kundsvar, sparar pengar på porto och postmaterial samt förkortar betalningscykeln. 

Maximera effekterna av all kundkommunikation


Anpassa Quadient Impress Portal för att matcha ditt företags varumärkesriktlinjer och funktioner.  Dokument som skickas via Impress Portal lagras automatiskt för enkel hämtning så att dina kunder kan självbetjäning och få svar snabbare jämfört med att vänta på kundservice.

Spåra pappersbaserade dokumentleveranser för att säkerställa att viktig kommunikation snabbt når den avsedda mottagaren, och för att få veta när digitala dokument har öppnats och lästs. 

document automation
Att tillägna sig digital teknik är nyckeln till framgång

En övergång till digital leverans är viktigt för att förbli konkurrenskraftig och uppfylla kundernas förväntningar

— Keypoint Intelligence InfoTrends, Mail Technology & E-Delivery Adoption Survey

Kontakta oss