Beleid en certificering

Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001)

Dankzij het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 kan Quadient de kwaliteit van alle activiteiten voortdurend bewaken en beheren. Dit is 's werelds meest algemeen erkende norm voor kwaliteitsmanagement beschrijft ISO 9001 hoe men consistente prestaties en diensten kan bereiken en meten. Quadient is sinds 2007 de trotste houder van de ISO 9001-certificering voor de hele organisatie.

Ons beleid is erop gericht om de behoeften van onze klanten, leveranciers, werknemers en aandeelhouders te begrijpen en eraan te voldoen; om voortdurend onze processen en diensten te verbeteren; om producten en diensten tijdig en doelgericht te leveren; om ondersteuning en diensten te bieden om optimaal gebruik van onze producten en oplossingen te garanderen; om regelgeving en toepasselijke internationale en sectorspecifieke normen na te leven; om de vaardigheden van werknemers te verbeteren en ze de kans te geven om te groeien.

Download de ISO 9001 certificaat

Milieumanagementsysteem (ISO 14001)

De ISO 14001 is een internationaal aanvaarde norm die aangeeft hoe u een doeltreffend systeem voor milieubeheer kunt implementeren. Dankzij deze norm kan Quadient commerciële successen boeken zonder onze verantwoordelijkheid op het vlak van milieu uit te het oog te verliezen en hierbij groei te combineren met een verlaagde milieu-impact. Quadient introduceerde deze norm in 2014 en werd er sindsdien op verschillende locaties voor gecertificeerd.

Ons beleid streeft ernaar om afval en vervuiling te voorkomen, elimineren en beperken door onze activiteiten, de recyclage en het hergebruik van materialen waar mogelijk te verbeteren; om het gebruik van materialen en energie te verminderen; en om alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake milieu na te leven.

Managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISO 27001)

De ISO 27001 is de internationale standaard waarin best practices voor informatiebeveiligingsbeheersystemen staan beschreven. Quadient streeft ernaar om de best practices op het vlak van internationale beveiliging te implementeren en is sinds 2011 de trotse eigenaar van ISO 27001-certificering op verschillende locaties.

In 2017 breidden we ons informatiebeveiligingsbeheersysteem uit naar clouddiensten. Daartoe hebben we de ISO 27017- en ISO 27018-normen geïmplementeerd op onze onderzoeks- en ontwikkelingssites in Tsjechië. 

Praktijkcode voor informatiebeveiligingscontroles voor cloudservices (ISO 27017)

ISO 27017 wordt gebruikt met de reeks normen binnen ISO 27001, en biedt beter beheer voor leveranciers en klanten van clouddiensten. In tegenstelling tot andere technologische normen, maakt ISO 27017 de rollen en verantwoordelijkheden van beide partijen duidelijk om clouddiensten net zo veilig te maken als andere gegevens in een gecertificeerd systeem voor informatiebeheer.

Praktijkcode voor de bescherming van persoonsgegevens in openbare clouds die optreden als verwerkers van persoonsgegevens (ISO 27018)

De ISO 27018-norm verwijst rechtstreeks naar de ISO 27001-norm voor informatiebeveiliging en de overeenkomstige gids voor het beheer van informatiebeveiliging. ISO 27018 maakt deze beheersmiddelen concreet door de specifieke vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens binnen openbare clouddiensten te helpen integreren in een bestaand systeem voor het beheer van informatiebeveiliging. Binnen de ISO 27018-norm wordt de inhoud van ISO 27002 uitgebreid met relevante cloudaspecten.

Ons beleid is erop gericht om alle klantgegevens die ons zijn toevertrouwd te beschermen, interne knowhow en zakelijke belangen te beschermen, investeringen in ICT-infrastructuur te beschermen en ongeoorloofde toegang tot ICT-infrastructuur en gegevens te voorkomen. We bieden veilige ICT-diensten die zijn aangepast aan de zakelijke behoeften van Quadient, en definiëren en implementeren maatregelen om de ICT-infrastructuur te beschermen tegen schade door manipulatie, technische fouten of organisatorische gebreken. We garanderen dat werknemers voldoende zijn opgeleid om informatie veilig te verwerken en de toepasselijke wettelijke en interne regels na te leven.

Capability Maturity Model Integration (CMMI)

De Capability Maturity Model Integration, of CMMI, is een procesmodel dat duidelijk aangeeft welke acties een organisatie moet ondernemen om gedrag te stimuleren dat leidt tot betere prestaties op het vlak van ontwikkeling en services. Quadient is gecertificeerd conform met CMMI niveau 3 op belangrijke procesgebieden: voor ontwikkeling sinds 2007 en voor services sinds 2014.

Ons beleid is erop gericht producten en oplossingen te leveren die uitzonderlijk goed presteren, zeer bruikbaar zijn en een minimaal aantal fouten bevatten. Tegelijkertijd garanderen we steeds tijdige levering aan onze klanten en partners.